ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, January 11, 2010

การสร้าง Polygon จากข้อมูลจุดพิกัดด้วย QGIS

วันนี้ขอเสนอวิธีการสร้างข้อมูล Polygon จากข้อมูลจุด (Point) ที่อยู่ในรูปของ text file หรือข้อมูล CSV
กอ่นอื่นเราต้องเตรียมข้อมูลพิกัดจุด (Lat/Long หรือ E, N) ซึ่งอาจอยู่ในรูป CSV เช่น
x, y
755359.337, 1429096.185
777359.337, 1429096.186
777359.337, 1407096.186
755359.337, 1407096.185

หลังจากนั้นเราจะทำการแปลงข้อมูลจากอักขระ (Text) ให้เป็นข้อมูล Shapefile แบบจุด (Point) ด้วย PlugIn ที่ชื่อ Delimited Text ใน QGIS โดยทำการเลือกข้อมูล text file แล้วแปลงให้เป็น ESRI Shapefile ดังภาพตัวอย่าง
หลังจากได้ข้อมูลจุดในรูปของ ESRI Shapefile แล้วขั้นตอนถัดมาคือการแปลงข้อมูลแบบจุดให้เป็นข้อมูล Polygon โดยการใช้ฟังก์ชัน Convex Hull ที่อยู่ในเมนู Tools --> Geoprocessing Tools ดังภาพ

วิธีการนี้มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น
1. ใช้ได้เฉพาะข้อมูล Polygon ที่ไม่ซับซ้อน อาทิ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสามเหลี่ยม เป็นต้น
2. ไม่สามารถใช้ได้กับ Polygon ที่มี Ring (ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงโดนัทนะครับ ที่มีรูตรงกลาง)
3. ถ้าข้อมูลมี node ที่ยื่นออกมาจากกลุ่มข้อมูลจะทำให้ Polygon ที่ได้ผิดไปจากความเป็นจริง (ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี แฮะๆ)

ปล. เพื่อเพิ่มความเข้าใจโปรดศึกษาเรื่อง Convex Hull ละกันนะครับ

Tuesday, January 5, 2010

วิธีแก้ไขการใช้งาน GDAL ที่เกี่ยวข้องกับ Python

เมื่อวานเจอปัญหาการใช้งาน gdal_merge หรือ gdal_merge.py เลยอยากจะเก็บไว้เตือนความจำสักหน่อยว่า วิธีแก้ไขนั้นไม่ยาก เพียงแต่เพิ่ม Path ของ python ที่ FWtools ใช้งานให้ระบบ (Windows) รู้จักก็เรียบร้อยตัวอย่างของ Path มีดังนี้
C:\Python26 ### อันนี้คือ path ปกติของ python
C:\Program Files\FWTools2.4.6\python ### ส่วนอันนี้คือ Path ของ python ที่ FWtools ใช้งาน