ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, September 20, 2012

QGIS: วิธีแก้ปัญหา Labels ซ้อนทับกัน

วันนี้ขอเสนอวิธีการแก้ปัญหาการซ้อนทับกันของ Labels จากการใช้งานโปรแกรม QGIS ก่อนอื่นผมขอแสดงตัวอย่างของปัญหาก่อนนะครับ สมมุติว่าผมต้องการทำ  Labels ของ Polygons ปกติผมก็จะทำการกำหนดค่าโดยเลือกที่ชั้นข้อมูลแล้วกำหนดที่แท็บ  Labels ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การกำหนดค่าของ  Labels  แบบปกติ
หลังจากนั้นจะได้ตัวอย่างผลลัพธ์ดังภาพที่ 2 ดังนี้ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Labels ที่ซ้อนทับกัน
จะสังเกตได้ว่าทุกๆ Polygons นั้นมีค่าของ Labels เหมือนกัน แต่เนื่องจาก Polygons ต่างๆนั้นอยู่ชิดติดกันเกินไป (เมื่อเทียบกับมาตราส่วนการแสดงผล) ทำให้เกิดการซ้อนทับกัน (Overlap) ของ Labels 
วันนี้ผมขอเสนอหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหานี้ครับ
อันดับแรกให้ทุกท่านยกเลิก Labels ที่ได้ทำไว้เสียก่อน โดยการ "ไม่เลือก" ที่ Display labels แล้ว กด Apply/OK หรือ "เอาชั้นชั้นข้อมูลที่ต้องการทำ Labels ออกแล้วเปิดชั้นข้อมูลใหม่ (เหมือนคอมพ์ เวลามีปัญหาทำอะไรไม่ถูกก็ปิดแล้วเปิดใหม่ ฮ่าๆๆ)"
เพื่อความเข้าใจอย่างง่าย (แล้วก่อนหน้านี้จะอธิบายให้ งง ทำไม) คือให้เปิดชั้นข้อมูลปกติโดยยังไม่ต้องทำอะไร (ยังไม่ต้อง Labels ใดๆทั้งสิ้น) ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 การเปิดชั้นข้อมูลก่อนสร้าง Labels (ควรให้เป็นแบบนี้ก่อนเสมอนะครับ)
หลังจากนั้นให้เลือกที่เมนู Layer --> Labeling หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดค่าและทำการกำหนดค่าของ  Labels ที่ต้องการดังตัวอย่างภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างหน้าต่างสำหรับกำหนดค่า Labels และการกำหนดค่าของ  Labels
เมื่อกำหนดค่าของ Labels ด้วยวิธีการนี้เรียบร้อยแล้ว จะพบว่าไม่ปรากฏการซ้อนทับกันของ Labels อีกตัวอย่างดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการทำ Labels แบบไม่มีการซ้อนทับกัน

หมายเหตุ
  • ตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม QGIS version 1.7.4
  • หากท่่านใดทำตามตัวอย่างแล้วยังเกิดปัญหาโปรดแจ้งให้ทราบด้วยครับ