ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, June 21, 2011

ความแตกต่างระหว่าง Numerical methods และ Numerical Analysis

เป็นคำถามคาใจมานานมาก แต่ยังไม่ได้ค้นหาคำตอบอย่างจริงๆจังสักที ว่า "ความแตกต่างระหว่าง Numerical methods และ Numerical Analysis" คืออะไร วันนี้นึกครึ้มอะไรไม่รู้เลยเข้าห้องสมุดหาตำรามาเฉลยคำถามที่สงสัยมานาน...
จากการอ่านหนังสือ An Introduction to Numerical Methods and Analysis โดย James F. Epperson ผู้เขียนให้คำอธิบาย ความแตกต่าง คือ วิธีการเชิงเลข (Numerical methods) จะให้ความสำคัญการนำอัลกอริทึมไปทำให้เกิดผล (Implementation of algorithms) ซึ่งบางทีก็อาศัยทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายวิธีการทำงาน ส่วน การวิเคราะห์เชิงเลข (Numerical analysis) นั้นจะให้ความสำคัญกับทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ (Mathematical theory) ผู้เขียนคิดว่า น่าจะดีกว่า ถ้าเราศึกษาทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน
ซึ่งผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ การนำวิธีการและการวิเคราะห์เชิงเลขไปทำให้เกิดผล (Implementation) ในงานภูมิสารสนเทศ นั้น นอกจากความต้องการ ความรู้ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังต้องอาศัย ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการที่นำมาใช้ด้วย เนื่องจากปัญหาบางอย่าง ความรู้ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ครับ ต้องอาศัย ความเข้าใจ ด้วย....
ตัวอย่าง นะครับ
ทำไมเราต้องรับสัญญาณดาวเทียม อย่างน้อย 3 ดวง เพื่อหาตำแหน่งของเรา (ด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS) หรือ ทำไมจุดควบคุมสำหรับการอ้างอิงตำแหน่งโลก ถึงไม่สามารถวางตัวอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกัน เป็นต้น