ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, February 10, 2010

ไฟล์ KML อ่านภาษาไทยไม่ได้

วันนี้ขอเสนอ วิธีการแก้ไข เกี่ยวกับการแสดงภาษาไทยของไฟล์ KML (เวลาเปิดกับ Google Earth) ดังนี้ครับ
1. เปิดไฟล์ที่มีปัญหาด้วยโปรแกรม QGIS (ถ้ายังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ครับ)
2. แปลงนั้นออกมาเป็น ESRI Shapefile ที่มีการเข้ารหัส (Encoding) เป็น UTF-8
3. ใช้ ogr2ogr แปลง ESRI Shapefile ให้เป็น KML

Monday, February 1, 2010

การเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการด้วย LasTools

วัันี้ขอนำเสนอวิธีการเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูล Las File ตัวอย่างเรามีข้อมูลไรดาห์ในรูปแบบ Las File ในข้อมูลนี้มีการจำแนกข้อมูลแล้วไว้หลายชั้นข้อมูล เช่น Unclassified (1) หรือ Ground (2) เป็นต้น

วิธีการดูว่าข้อมูลเรามีจำแนกชั้นข้อมูลหรือยังและแต่ละชั้นมีรัหสอะไร ให้โปรแกรม lasinfo ดังตัวอย่าง
>>lasinfo -i aaa.las

ส่วนวิธีการแยกข้อมูลที่ต้องการออกมาให้โปรแกรม las2las ดังตัวอย่างดังนี้ครับ

>>las2las -i aaa.las -keep_class 2 -o bbb.las

จากตัวอย่างผมทำการเก็บคลาสข้อมูลพื้นดิน (Ground) ไว้เพื่อต้องการทำ DEM จากข้อมูลไรดาห์ส่วนคลาสอื่นๆนั้นผมไม่สนใจ (ลบทิ้งได้เลย)