ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, January 8, 2014

การตรวจสอบเส้นโครงแผนที่ของชุดข้อมูลแรสเตอร์ (Detecting the map projection of a raster dataset)

ปัญหาที่มักพบบ่อยๆในการตรวจความเรียบร้อยของข้อมูลแรสเตอร์จำนวนมากอย่างหนึ่งคือ การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่มีการใช้เส้นโครงแผนที่ที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อเราได้ข้อมูลภาพมาจำนวนหนึ่ง และอยากทราบว่าแต่ละภาพนั้นใช้เส้นโครงแแผนที่แบบใดและในชุดข้อมูลนี้มีไฟล์ใดบ้างที่ใช้เส้นโครงแผนที่ที่แตกต่างกัน แนวทางปกติที่ใช้กันคือ เรียกดูข้อมูลเส้นโครงแผนที่ทีละไฟล์ ซึ่งก็ดูเหมือนจะสะดวกและไม่ยุ่งยากอะไร แต่ลองจินตนาการถึงชุดข้อมูลจำนวนมาก เช่น 100 หรือ 1,000 ไฟล์ขึ้นไป ซึ่งหากจะให้มานั่งเปิดดูข้อมูลเส้นโครงแผนที่ทีละไฟล์คงไม่สะดวกและเสียเวลามากแน่ๆ
วันนี้ผมขอนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ผมมักใช้เสมอ คือการประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน gdaltindex ผ่านทาง FWTools Shell สำหรับการหาข้อมูลภาพ (Raster) ที่มีการใช้เส้นโครงแผนที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้ว gdaltindex นั้นใช้สำหรับการสร้าง index file (Vector) สำหรับการเรียกข้อมูลแรสเตอร์ด้วย UMN MapServer ครับ แต่เราสามารถดัดแปลงฟังก์ชันนี้สำหรับการหาข้อมูลที่มีการใช้เส้นโครงแผนที่แตกต่างกันดังตัวย่างการใช้งานดังนี้ครับ

>>gdaltindex xxx.shp [Raster Dataset]
ตัวอย่างการใช้งาน
>>gdaltindex index.shp .\*.tif

ตัวอย่างการใช้งานจริงสามารถทำได้ดังภาพตัวอย่างที่่ 1 เลยครับภาพที่ 1 ตัวอย่างการใช้ gdaltindex สำหรับการค้นหาไฟล์ที่ใช้เส้นโครงแผนที่ที่แตกต่างกัน

จากภาพตัวอย่างจะพบว่าไฟล์ a102.tif นั้นมีการใช้งานเส้นโครงแผนที่แตกต่างจากไฟล์อื่นๆครับ ลองนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ