ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, October 7, 2011

แหล่งเรียนรู้เรื่อง Wavelet

ช่วงนี้ต้องเขียนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ต้องใช้สำหรับการทำงานวิจัย ทำให้ต้องค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่างๆมากมาย ทั้งตำราและเว็บไซต์ต่างๆ ระหว่างทำการแสวงหาข้อมูลอยู่นั้น บังเอิญไปเจอแหล่งข้อมูลที่อธิบายเกี่ยวกับ Wavelet ได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ (สำหรับผม) เลยอยากนำมาแบ่งปันกันครับ

http://www.amara.com/IEEEwave/IEEEwavelet.html

No comments:

Post a Comment