ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Saturday, December 15, 2012

ปัญหาที่พบระหว่างการทำงานกับไฟล์ข้อมูลภาพจำนวนมาก

ชีวิตช่วงนี้ยุ่งๆกับการทำงานวิจัยของตัวเอง บังเอิญมีปัญหาที่หลากหลายในการทำงานจึงอยากเอามาแบ่งปัน เผื่อว่าบางท่านอาจจะเจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ครับ

  1. โปรแกรม xxx ไม่สามารถโมเสคไฟล์ถาพจำนวนมากได้ (แค่ 3,000 กว่าไฟล์เอง ทำเป็นใจเสาะ ตายเอาดื้อๆซะงั้น) วิธีการแก้ไขของผม คือ แยกไฟล์ที่มีเลขระวางหมวดเดียวกันไว้ด้วยกันก่อน  (ในกรณีของข้อมูลที่อาศัยระบบเลขระวาง อาจใช้เลขระวางสามหรือสี่ตัวแรกของชื่อไฟล์ในการจัดหมวดหมู่) แล้วทำการโมเสค ที่ละหมวดๆ แล้วค่อยนำมาโมเสคกันภายหลัง เช่น ไฟล์ทั้งหมด สามพันกว่าไฟล์เมื่อทำการจัดหมวดหมู่แล้ว อาจจะเหลือเพียงแค่ สิบหมวดหลัก (ที่มีตัวเลขสี่ตัวแรกเหมือนกัน) ซึ่งวิธีการทำงานนั้นสามารถใช้การเขียน Batch ช่วยในการคัดแยกไฟล์ หรือการใช้เครื่องหมาย * ต่อท้ายชือไฟล์สามหรือสี่ตัวแรก เพื่อทำการจัดกลุ่มข้อมูล หลังจากทำการจัดหมวดหมู่ (จัดกลุ่ม) แล้วก็ให้ทำการโมเสคต่อกันในแต่ละหมวดเข้าด้วยกัน แล้วค่อยนำผลที่ได้มาโสเสคกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่โมเสคทั้งหมดทั้ง  3,000 กว่าไฟล์
  2. การโมเสคอาจเกิดช่องว่างระหว่างแถวหรือคอลัมน์ อันเนื่องมากจากการโมเสคของแต่ละหมวดข้อมูลภาพ (ถ้าโมเสคพร้อมกันทั้งหมดจะไม่เกิดปัญหานี้) วิธีการแก้ไข ผมใช้วิธีการสุ่มโมเสคที่ละหมวดก่อน หากหมวดไหนที่มีปัญหาการเกิดแถวช่องว่าง ผมจะโมเสค หมวดนั้นรวมกันกับหมวดอื่นๆพร้อมกันในคราวเดียว (อาจมีปัญหาขนาดไฟล์มากเกินไปจะโปรแกรมไม่สามารถทำงานได้)
  3. โปรแกรม xxx และ gdal_merge ไม่สามารถโมเสคไฟล์ที่มีชนิดข้อมูลที่ต่างกันได้ วิธีการแก้ไขก็ตรงไปตรงมาคือ ทำการแปลงชนิดข้อมูลก่อนแล้วจึงทำการโมเสคภาพ
  4. มีข้อมูลผิดพลาดในไฟล์ เช่น ค่าจุดภาพที่มากหรือน้อยเกินจริง เพียงไม่กี่จุดภาพ ซึ่งไม่มีการแสดงผลในส่วนของ Image information วิธีการแก้ไขคือ ทำการแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์ CSV แล้วเรียกดูด้วยโปรแกรมพวก Spreadsheet แล้วทำการเรียง (Sorting) เพื่อดูค่าดังกล่าว โดยผู้ใช้งานโปรแกรมอาจแก้ไขได้ โดยการเปลี่ยนค่าในไฟล์ CSV ก่อนแล้วจึงนำไฟล์ CSV นี้ไปทำการแปลงกลับให้เป็นข้อมูลภาพ
  5. ค่าของจุดภาพคลาดเคลื่อนไปจากจุดภาพข้างเคียงไม่มากนัก (กรณีของข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข) วิธีการสังเกตให้ใช้เครื่องมือจำพวก Image Enhancement เพื่อทำให้เห็นจุดภาพเหล่านั้น เด่นชัดมากขึ้น

No comments:

Post a Comment