ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, June 4, 2013

Font encoding เจ้าปัญหา!!!

วันนี้ขอแนะนำวิธีอ่าน Font ยึกยือของไฟล์ข้อมูล หัวข้อนี้ได้บทเรียนจากปัญหาของเครื่องแม่ข่ายที่เมื่อมีผู้อัพโหลดไฟล์ภาพแล้ว ระบบได้จัดการสร้างชื่อไฟล์อัตโนมัติ แต่ชื่อไฟล์ที่สร้างขึ้นนั้นไม่สามารถอ่านออกได้ (มีปัญหาเฉพาะภาษาไทย) ดังภาพตัวอย่างที่ 1


ภาพที่ 1 ไฟล์ข้อมูลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารหัส (Encoding)

วิธีการแก้ไขเพื่อให้อ่านชื่อไฟล์ได้สามารถทำได้หลายแนวทาง วันนี้จะขอแนะนำแนวทางหนึ่งที่คิดออกดังนี้ครับ
1. อ่านชื่อไฟล์ด้วย DOS command prompt  (dir) แล้วทำการเก็บรายชื่อไฟล์ที่อ่านได้เป็นไฟล์อักขระ (Text file) ด้วยคำสั่งดังตัวอย่าง
#dir >filename.txt
2. เมื่อเปิดไฟล์ filename.txt ด้วย text editor เช่น notepad แล้วจะพบว่าชื่อไฟล์สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนชุดคำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ (rename) ด้วย  DOS command prompt


ปล. Environment ของเครื่องคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกันทำให้การแสดงผลที่ได้อาจแตกต่างกัน หากเพื่อนๆลองทำตามแล้วก็ยังไม่ได้อาจปรึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านทางอีเมล์ ยินดีช่วยเหลือครับ

No comments:

Post a Comment