ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, September 18, 2009

gdaldem เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และการมองเห็นข้อมูล DEM (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอแนะนำเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ (Analyze) และการมองเห็น (Visualize) สำหรับข้อมูลแบบจำลองระดับสูง (DEM) ในตอนแรกนี้จะนำเสนอการคำนวณ ความลาดเอียง (Slope) อย่างง่ายโดยขั้นตอนมีดังนี้ครับ
ก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปยังที่เก็บไฟล์แบบจำลองระดับสูง เช่น
>>cd c:\sample
และใช้คำสั่ง gdaldem ซึ่งมี syntax ดังนี้ครับ

gdaldem -option input_file out_file

ตัวอย่างการคำนวณความลาดเอียงมีดังนี้ครับ

>>gdaldem slope srtm32647.tif slope.tif

หากต้องการให้ผลการคำนวณอยู่ในแบบเปอร์เซนต์ก็ให้เพิ่ม option -p ดังนี้ครับ (ค่าเริ่มต้นหรือค่า default คือหน่วยองศาครับ)

>>gdaldem slope -p srtm32647.tif slope_p.tif

No comments:

Post a Comment