ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Sunday, November 15, 2009

การลบขอบข้อมูลภาพก่อนใช้งาน Gdal2tiles (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

หากท่านเคยใช้งาน gdal2tiles กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบเต็มระวาง มักจะพบว่าเมื่อเปิดข้อมูลภาพเหล่านั้นกับโปรแกรม Google Earth มักจะปรากฏขอบดำบริเวณภาพ สาเหตุก็เนื่องมาจากวงโคจรของดาวเทียมนั้นไม่ได้อยู่ในแนวเหนือใต้จริงๆแต่มีการเยื้องออกจากเส้นละติจูดต่างๆทำให้การบันทึกข้อมูลนั้นเป็นแนวเอียงวันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการลบขอบดำออก (เมื่อต้องการนำภาพไปเปิดกับโปรแกรม Google Earth) ด้วยโปรแกรม gdalwarp โดยก่อนอื่นเราต้องทราบค่าบริเวณขอบดำเหล่านี้ก่อน (ปกติเป็นศูนย์) และเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะบอกให้โปรแกรมทราบว่าค่าเหล่านี้เป็นค่าที่ไม่มีข้อมูล (No data) ให้จัดการทำให้เป็นชั้นข้อมูลเอลฟา (Alpha Layer) ซึ่งโปรแกรมด้านกาประมวลผลภาพส่วนใหญ่จะใช้เจ้าชั้นข้อมูลเอลฟานี้แทนค่าโปร่งใส (Transparent layer) นั่นเอง ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้ครับ

>>gdalwarp -srcnodata [value] -dstalpha [input_file] [output_file]

ตัวอย่างการมใช้งานมีดังนี้่ครับ

>>gdalwarp -srcnodata 0 -dstalpha abc.tif abc_alpha.tif

No comments:

Post a Comment