ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, February 1, 2010

การเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการด้วย LasTools

วัันี้ขอนำเสนอวิธีการเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการออกจากข้อมูล Las File ตัวอย่างเรามีข้อมูลไรดาห์ในรูปแบบ Las File ในข้อมูลนี้มีการจำแนกข้อมูลแล้วไว้หลายชั้นข้อมูล เช่น Unclassified (1) หรือ Ground (2) เป็นต้น

วิธีการดูว่าข้อมูลเรามีจำแนกชั้นข้อมูลหรือยังและแต่ละชั้นมีรัหสอะไร ให้โปรแกรม lasinfo ดังตัวอย่าง
>>lasinfo -i aaa.las

ส่วนวิธีการแยกข้อมูลที่ต้องการออกมาให้โปรแกรม las2las ดังตัวอย่างดังนี้ครับ

>>las2las -i aaa.las -keep_class 2 -o bbb.las

จากตัวอย่างผมทำการเก็บคลาสข้อมูลพื้นดิน (Ground) ไว้เพื่อต้องการทำ DEM จากข้อมูลไรดาห์ส่วนคลาสอื่นๆนั้นผมไม่สนใจ (ลบทิ้งได้เลย)

No comments:

Post a Comment