ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, February 10, 2010

ไฟล์ KML อ่านภาษาไทยไม่ได้

วันนี้ขอเสนอ วิธีการแก้ไข เกี่ยวกับการแสดงภาษาไทยของไฟล์ KML (เวลาเปิดกับ Google Earth) ดังนี้ครับ
1. เปิดไฟล์ที่มีปัญหาด้วยโปรแกรม QGIS (ถ้ายังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ครับ)
2. แปลงนั้นออกมาเป็น ESRI Shapefile ที่มีการเข้ารหัส (Encoding) เป็น UTF-8
3. ใช้ ogr2ogr แปลง ESRI Shapefile ให้เป็น KML

No comments:

Post a Comment