ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, May 7, 2010

gdalbuildvrt (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

gdalbuildvrt นั้นจะใช้สำหรับสร้างไฟล์ VRT (ViRtual DaTaset) ซึ่งเป็นไฟล์ภาพเสมือนที่เกิดจากไฟล์ภาพย่อยๆหลายๆไฟล์มาต่อกัน หรือการจำลองไฟล์ที่โมเสคแล้ว ตัวอย่าง เช่น ผมมีแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข SRTM (SRTM DEM) ที่ครอบคลุมประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 10 ระวาง หากผมต้องการเปิดไฟล์ทั้งหมดในโปรแกรมใดๆก็ตาม ผมต้องทำการเปิดที่ละไฟล์ทั้งหมด 10 ครั้ง การใช้ VRT ไฟล์จะช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนนี้ครับ
วิธีการสร้างไฟล์ VRT สามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ gdalbuildvrt ที่มีในคลังโปรแกรม GDAL/OGR ตัวอย่างการใช้มีดังนี้ครับ

>>gdalbuildvrt output.vrt *.tif

โดยไฟล์ VRT นั้นจะสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม QGIS หรือ OpenEV ก็ได้ครับ

No comments:

Post a Comment