ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, May 11, 2010

การแปลงค่าพิกัดอย่างง่ายด้วย gdaltransform (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการแปลงค่าพิกัด อย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยคลังโปรแกรม GDAL (ของฟรีและดีก็มีในโลก อีกแล้ว) ที่ชื่อว่า gdaltransform เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราต้องระบุระบบอ้างอิงทางตำแหน่ง (Spatial Reference System - SRS) ของข้อมูลที่จะป้อนเขาไปและระบบพิกัดที่ต้องการ เช่น ข้อมูลที่ผมจะพิมพ์เข้าไปเป็นค่าระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (epsg:4326) หรือค่า ลองจิจูด (Longitude) และ ละติจูด (Latitude) ตามลำดับนะครับ และผมค่าพิกัดที่ผมต้องการคือค่า Easting และ Northing (ตามลำดับเหมือนกัน)ของระบบ UTM WGS1984 Zone 47 (epsg:32647) การทำงานก็สามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้ครับ
1. พิมพ์คำลั่ง >>gdaltransform s_srs epsg:4326 -t_srs epsg:32647
2. เมื่อพิมพ์คำสั่งดังกล่าวให้กด Enter ได้เลยครับ
3. หลังจากนั้นบนหน้าต่าง Command Prompt จะขึ้นบรรทัดใหม่ ให้เราป้อนค่า พิกัดที่ต้องการแปลงได้เลย (ต้องเว้นวรรคค่่าพิกัดด้วย space นะครับ) เช่น 100.1234 10.1234 เป็นต้น
4. หลังจากนั้นให้กด Enter อีกที โปรแกรมจะทำการคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์ออกมาให้ เช่น 623080.306626492 1119268.1869116 เป็นต้น
5. หากต้องการแปลงค่าพิกัดอื่นๆอีกก็สามารถใช้วิธีการเดิมได้อีก (ตั้งแต่ข้อ 3 เป็นต้นไป) หรือหากต้องการออกจากโปรแกรมก็ให่กด Ctrl + C ครับ

No comments:

Post a Comment