ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, September 3, 2010

gdalinfo แบบไม่ต้องแสดง RasterAttributeTable (ROT)

เคยใช้ GDALINFO แล้วต้องเจอปัญหากับการแสดง RasterAttributeTable (ROT) ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลที่ต้องการ (ที่อยู่ตอนบนของการแสดงผลลัพธ์) วันนี้มีวิธีบอกให้ GDALINFO ไม่ต้องแสดง ROT ที่ยาวมากๆ ดังนี้

>>gdalinfo -norat ABC.tif

No comments:

Post a Comment