ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, August 20, 2010

ค่าละตูจิจูดและลองจิจูด ควรมีความละเอียดเท่าไหร่?

ไปเจอเว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคำนวณความละเอียดของค่าละติจูดและลองจิจูด ว่ามีความไม่แน่นอนเท่าใดเมื่อเทียบหน่วยเมตริก (หรือระบบ UTM)
จากที่เราทราบ การกำหนดพิกัดของระบบพิกัดภูมิศาสตร์นั้นจะอาศัยการวัดเชิงมุุม โดยขนาดและรูปร่างของโลกนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นหลักฐาน (Datum) ที่เราเลือกใช้
คำถามคือถ้าเราต้องบอกค่าพิกัดด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เราควรจะให้ความละเอียดเท่าไหร่ดี ??? (จำนวนจุดทศนิยม) เช่น ผมอยู่ที่พิกัด 98.98, 18.79 หรือ 98.980581, 18.799626 เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทั้งสองจุดนี้มีความละเอียดไม่เท่ากันคือ จำนวนทศนิยมแค่ 2 หลักและจำนวนทศนิยม 6 หลัก เรามาลองคำนวณกันได้ ที่นี่ เลยครับ
จากตัวอย่างการคำนวณจะเห็นว่าถ้าผมบอกพิกัดแค่ 98.98, 18.79 จะทำให้มีความไม่แน่นอน (คล้ายๆไม่ค่อยมั่นใจ) สูงถึง 1528.60 เมตร (ความไม่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของจุดทศนิยมและระยะที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร)และหากผมใช้ค่า 98.980581, 18.799626 แล้วจะมีความไม่แน่นอนเพียง 0.15 เมตร
จากตัวอย่างจะเห็นว่าการบอกค่าพิกัดที่ความละเอียดของจุดทศนิยมที่แตกต่างกันนั้นจะทำให้การกำหนดตำแหน่งของเรามีความไม่นอนที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นหากจะระบุค่าตำแหน่งด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ก็ลองคำนวณดูคร่าวๆได้นะครับว่าตำแหน่งของเรานั้นจะคลาดเคลื่อนไปเท่าใด (อย่าลืมอีกปัจจัยสำคัญคือ ระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรนะครับ ยิ่งห่างความไม่แน่นอนยิ่งน้อย) อ้อ... อีกอย่างนึงครับ เมื่อคำนวณความไม่แน่นอนแล้วลองคลิกที่ Open in coordinate converter ทางเว็บไซต์จะคำนวณค่าพิกัดในระบบ UTM ให้ด้วย หลังจากนั้นจะปรากฏของเล่นอีกมากมายเช่น เรียกดูผ่าน Google Maps หรือ Google Maps mashup เป็นต้น

ปล. การคำนวณจะใช้พื้นหลักฐาน WGS1984 นะครับ

No comments:

Post a Comment