ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, October 18, 2010

แหล่งเรียนรู้เรื่อง พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra)

ขอหยุดเรื่อง Python ไว้สักพัก เพราะมีเรื่องกวนใจให้อยากรู้บางเรื่อง นั่นคือ การแปลงแบบ Wavelet หรือ Wavelet transformation ซึ่งผมสนใจประยุกต์ใช้ในการทำ Pan-sharpening สำหรับภาพดาวเทียมธีออส ค้นไปค้นมาดันไปเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ซะได้ เลยต้องบันทึกไว้สักหน่อยว่ามีเว็บไชต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้น ได้แก่

  • เครื่องมือช่วยคำนวณและขั้นตอนการทำงาน เช่น การทำ row echelon, การคำนวณ Identity matrix ด้วยวิธี reduced row echelon หรือ การแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น เป็นต้น
  • แหล่งเรียนรู้เรื่อง Linear algebra
  • แหล่งเรียนรู้เรื่อง Linear algebra (Mathworld)

No comments:

Post a Comment