ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, November 10, 2010

ตัวอย่างคำสั่งภาษา SQL สำหรับการค้นคืนค่า bbox ของฟีเจอร์

SELECT
"MAPSHEET",xmin(the_geom)as XMIN, ymin(the_geom) as YMIN, xmax(the_geom) as XMAX, ymax(the_geom) as YMAX
FROM myTable

No comments:

Post a Comment