ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, May 30, 2011

การกรองความถี่สูงและความถี่ต่ำ (Hi & Low pass filtering)

สงสัยอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีส่วนทำให้ความจำลดลง เพราะลืมทุกทีเมื่อต้องมาทำงานกับตัวกรอง (Filter) ทั้งสองแบบนี้ วันนี้เลยขอบันทึกความเข้าใจไว้กันลืม!!!

การกรองความถี่สูง (Hi pass filter)
เป็นการกรองสัญญานที่ยอมให้ข้อมูลความถี่สูงผ่านได้ ตัวอย่างการใช้งานคือ การเพิ่มความคมชัด (Sharpening)

การกรองความถี่ต่ำ (Low pass filter)
เป็นการกรองสัญญานที่ยอมให้ข้อมูลความถี่ต่ำผ่านได้ ตัวอย่างการใช้งานคือ การทำเบลอ (Blurring)

ส่วนรายละเอียดของการใช้ตัวกรองในการทำ PanSharpening ไว้มีโอกาสจะเข้ามาเพิ่มภายหลัง

No comments:

Post a Comment