ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Wednesday, March 23, 2011

gdal_merge ใน FWtools 2.4.7 ใช้งานไม่ได้

ผมลองใช้ gdal_merge ใน FWtools เวอร์ชัน 2.4.7 แล้วปรากฏว่า ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ โปรแกรมจะต่อชนภาพให้ แต่ภาพนั้นไม่มีค่า Digital Number (DN) วิธีแก้ไขง่ายที่สุดที่คิดได้คือ กลับไปใช้งานเวอร์ชัน 2.4.6 ปรากฏว่า Work!!! ใช้งานได้
จังอยากแนะนำทุกท่านที่อาจเจอปัญหาเดียวกับผม...

No comments:

Post a Comment