ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Monday, August 1, 2011

Resampling ภาพด้วย gdalwarp

วันนี้ขอเสนอวิธีการ resampling ข้อมูลภาพเพื่อให้มีขนาดหรือจำนวนจุดภาพเท่าที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ภาพเดิมมีขนาด 300x300 จุดภาพ แต่ต้องการเพิ่มให้เป็น 1200x1200 จุดภาพ เรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ
คำสั่งหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้คือ gdalwarp ส่วน option หรือ ทางเลือกที่จะใช้คือ -ts width height ดังนี้ครับ

>>>gdalwarp -ts width height inputfile outputfile

ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้ครับ

>>>gdalwarp -ts 1200 1200 abc300.tif abc1200.tif

ปล. หากต้องการระบุวิธี resampling ให้เพิ่มทางเลือก -r xxxx นะครับ เช่น -r bilinear, cubic, cubicspline หรือ lanczos. แต่ถ้าไม่ระบุโปรแกรมจะใช้วิธี nearest เป็นค่าเริ่มต้นครับ

No comments:

Post a Comment