ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Saturday, July 30, 2011

แปลงระบบพิกัด แบบหลายจุด ด้วย cs2cs

วิธีการนี้ ผมได้รับการแนะนำจาก พี่ วิโรจน์ (เทพองค์หนึ่งในงาน GeoInformatics ที่ใช้ Free.Open Source Software - FOSS) เมื่อนานมาแล้ว วันนี้ขอบันทึกไว้กันลืม ดังนี้ครับ
CS2CS นั้นเป็นโปรแกรมประยุกต์ตัวหนึ่งสำหรับการแปลงระบบพิกัดของค่าพิกัดแบบจุด (มีเฉพาะค่าพิกัดของแต่ละจุดเท่านั้น) นั่นหมายความว่า ข้อมูลต้องอยู่ในรูป คู่ของค่าพิกัด เช่น 525000 1800000 เป็นต้น
*** โปรแกรมประยุกต์นี้จะมีอยู่แล้วใน GDAL หรือที่ถูกรวมไว้แล้วใน FWTOOLS ครับ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมครับ***
เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างผมมีข้อมูลแบบอักขระ (Text file) ที่เมื่อเปิดด้วย Text Editor ทั่วไป เช่น Notepad หรือ Notepad++ แล้วจะมีหน้าตาดังนี้ ชื่อไฟล์ EN.txt
ตัวอย่างทางเลือก (Option) ที่น่าสนใจ
-E ใช้ในกรณีที่ต้องการนำค่าจากไฟล์นต้นฉบับหรือไฟล์นำเข้า (Input) ไปใส่ไว้ในไฟล์ผลลัพธ์ (Output) ด้วย
-f ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบไฟล์ผลลัพธ์ เช่น ความละเอียด(ระดับจุดทศนิยม)ของผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างการใช้งานคือ -f "%.9f" จะได้ผลลัพธ์ทีี่มีจุดทศนิยมจำนวน 9 ตำแหน่ง เป็นต้น
-r ใช้สำหรับสลับค่าพิกัดขอไฟล์ต้นฉบับ จาก XY เป็น YX หรือ Lat, Long ให้เป็น Long, Lat
-s ใช้สำหรับสลับค่าพิกัดขอไฟล์ผลลัพธ์ จาก XY เป็น YX หรือ Lat, Long ให้เป็น Long, Lat
**** ตรงนี้น่าสนใจครับ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ผมแนะนำทุกท่านเตรียมข้อมูลให้อยู่ในแบบ (Easting, Northing) สำหรับระบบพิกัดกริด UTM โดยไม่จำเป็นต้องระบุทางเลือก -r หรือ -s
ส่วนตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้

>>>cs2cs -E -f "%.9f" +init=epsg:32647 +to +init=epsg:4326 EN.txt

ผลลัพธ์ที่ได้มีดังภาพ


หรือถ้าต้องการแปลงผลลัพธ์ให้เป็นไฟล์อักขระ (Text file) ใหม่อีกไฟล์หนึ่งสามารถทำได้ดังนี้ครับ

>>>cs2cs -E -f "%.9f" +init=epsg:32647 +to +init=epsg:4326 EN.txt > LongLat.txt

ส่วนการแปลงค่าระบบภูมิศาสตร์ให้เป็นระบบพิกัดกริด UTM นั้นแนะนำให้ใช้รูปแบบ (Long, Lat) ครับ

เพื่อไม่ให้สับสนและอาจมีการระบุรูปแบบผิด ผมขอสรุปและแนะนำอีกที ดังนี้
ในกรณีที่ไม่ใช้ทางเลือก -r หรือ -s นั้น
  • การแปลง UTM2Geog ถ้ารูปแบบไฟล์ต้นฉบับคือ (Easting, Northing) จะได้ผลลัพธ์คือรูปแบบ (Long, Lat)
  • ส่วนการแปลง Geog2UTM ถ้ารูปแบบไฟล์ต้นฉบับคือ (Long, Lat) จะได้ผลลัพธ์คือรูปแบบ (Easting, Northing)

No comments:

Post a Comment