ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, June 1, 2010

เพิ่มเติมส่วนเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลและการให้บริการฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต (Free GeoSpatial Data and Services)

วันนี้ผมขอเพิ่มเนื้อหาของ Blog ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลและการให้บริการฟรีผ่านอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT แบบจำลองระดับสูงเชิงเลขฟรีเกือบทั่วโลก (SRTM และ ASTER GDEM) รวมถึงการแปลงค่าพิกัดและการคำนวณค่า Geoid undulation (N) ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและการทำวิจัยด้านภูมิสารสนเทศของคนไทย หากท่านใดมีแหล่งข้อมููลอื่นที่เป็นประโยชน์โปรดแจ้งให้ผมทราบเพื่อที่จะได้รวบรวมและแบ่งปันให้นิสิต นักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจต่อไปครับ


ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ที่ได้แนะนำแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ

No comments:

Post a Comment