ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, June 24, 2010

หนังสือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital Photogrammetry) มีเผยแพร่แล้วครับ...

หลังจากรอมานาน วันนี้ได้รับหนังสือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital Photogrammetry) ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นตำราที่ดีและน่าาสนใจสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยด้านการรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry) หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครับ

No comments:

Post a Comment