ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, July 1, 2010

การสร้างภาพสีผสม (Color composition) ด้วย GDAL (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอเสนอวิธีการสร้างภาพสีผสม (Color composition) ด้วยคลังโปรแกรม GDAL โดยข้อมูลที่ใช้ผมได้ทดลองนั้นมีรูปแบบข้อมูลคือ GeoTiff นะครับ (.tif) การทำงานนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการสร้าง VRT ไฟล์และการแปลง VRT ให้เป็นไฟล์ภาพ

ตัวอย่างการทำงานมีดังนี้ครับ
1. การสร้าง VRT ไฟล์ด้วย gdalbuildvrt
>>gdalbuildvrt -separate 123.vrt band1.tif band2.tif band3.tif

2. การแปลง VRT ให้เป็นไฟล์ภาพ
>>gdal_translate -of GTiff b1b2b3.vrt b1b2b3.tif

ปล. สำหรับข้อมูลแบบ TIFF นั้น ช่วงคลื่นแรกที่ระบุจะเรียงตามแม่สีคือ แดง เขียว น้ำเงิน ตามลำดับ

No comments:

Post a Comment