ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, August 3, 2010

QGIS 1.5 แจ่มมาก.....

ได้ทราบข่าวจาก พี่วิโรจน์ ว่า Quantum GIS เพิ่งออกเวอร์ชันใหม่ เลยไปหามาลองใช้งาน ปรากฏว่า มีหลายเมนูน่าใช้มากๆๆ เช่น การแปลงระบบพิกัด การสร้างเส้นชั้นความสูงหรือการสร้างชั้นพีรามิดข้อมูลภาพ เป็นต้น ซึ่งการออกมาของเวอร์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสั่ง GDAL ทำงานผ่าน Cmmand line (คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุนเคย) โดยสามารถทำงานในลักษณะเดียวกันได้ผ่านทาง GUI ของโปรแกรม QGIS 1.5 (Tethys) สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมสามารถคลิกได้ ทีนี่ เลยครับ
ส่วนผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ GDAL ผมขออธิบายเกี่ยวกับ GDAL เบื้องต้นดังนี้ครับGDAL ย่อมาจาก Geospatial Data Abstraction Library เป็นคลังโปรแกรม (Library) ที่ได้มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับการประมวลผล ข้อมูลภาพและข้อมูลกริด (บางท่านอาจเรียกว่าข้อมูลแรสเตอร์) และข้อมูลข้อมูลเวคเตอร์ สำหรับงานด้านงานภูมิสารสนเทศ (GeoInformatics) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ ที่นี่ ครับ

ตัวอย่างการใช้งาน GDAL ผ่านโปรแกรม QGIS 1.5 (Tethys) มีดังนี้ครับ
  1. การสร้างไฟล์เสมือน (gdalbuildvrt) #### QGIS --> Raster --> Build Virtual Raster (catalog)
  2. การสร้างเส้นชั้นความสูงจากข้อมูล (gdal_contour) #### QGIS --> Raster--> Contour
  3. การโมเสคข้อมูลข้อมูล (gdal_merge) #### QGIS --> Raster--> Merge
  4. การแปลงระบบพิกัดข้อมูล (gdalwarp) #### QGIS --> Raster--> Warp
  5. การประมาณค่าในช่วง หรือการทำ Interpolation (gdal_grid) #### QGIS --> Raster--> Grid
  6. การแปลงรูปแบบ/การตัด/การบีบอัดข้อมูล (gdal_translate) #### QGIS --> Raster--> Translate
  7. การเรียกดูข้อมูลหรือดู Header ข้อมูล (gdalinfo) #### QGIS --> Raster--> Information
  8. การกำหนดระบบอ้างอิงทางตำแหน่ง (gdalwarp) #### QGIS --> Raster--> Assign projection
  9. การสร้างชั้นพีรามิดข้อมูลภาพ (gdaladdo) #### QGIS --> Raster--> Buildoverviews
  10. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (gdaldem) #### QGIS --> Plugins --> Raster based terrain analysis

No comments:

Post a Comment