ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Sunday, July 18, 2010

shp2pgsql กับปัญหาของ Data type

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสอนน้องๆที่ มหาวิยาลัยนเรศวร พะเยา ใช้งานโปรแกรม PostgreSQL/PostGIS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสร้างการ Web Map Service ด้วย FOSS.
ปัญหาที่พบคือเมื่อใช้ shp2pgsql แล้วไม่สามารถนำไฟล์ SQL ไปสร้างฐานข้อมูลได้ โดยในขั้นตอนการแปลงจาก Shapefile ให้เป็น SQL ไฟล์ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ที่น่าสังเกตคือ ผมลองใช้ SPIT ใน QGIS ก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกัน ทำให้ต้องมาลองดูวิธีที่พื้นฐานสุดๆอย่างการใช้เจ้า shp2pgsql
ข้อสังเกตที่พบคือ "Data type ใน SQL ไฟล์ไม่สอดคล้องกับข้อมูล" กล่าวคือ ข้อมูลอรรถาธิบาย หรือ Attribute ของ Shapefile นั้นมีความยาวมากกว่าที่เจ้า shp2pgsql กำหนดให้ซึ่งเมื่อดูใน SQL ไฟล์พบว่าเจ้า shp2pgsql กำหนดให้เป็น varchar (50) และเมื่อผมเปลี่ยนให้เป็น varchar (255) แล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติครับ (แต่ผมก็ยัง งง งง ว่าทำไมตอนผมทดลองกับเครื่องของผมเองก่อนการเรียนการสอนนั้นไม่เจอปัญหานี้ ทั้งๆที่การใช้คำสั่งสำหรับ shp2pgsql ก็เหมือนกันทุกอย่าง)

No comments:

Post a Comment