ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Saturday, January 29, 2011

ตัวอย่างการใช้ While ด้วย Python

อ่านประวัติของ Archimedes อยู่ดีๆ ดันโยงไปที่ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ ซะงั้น เลยอดไม่ได้ที่จะทึ่งถึงความอัจฉริยะของ เกาส์ เมื่อมีอายุได้เพียง 7 ขวบ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคุณครูได้สั่งให้นักเรียนบวกเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 ชั่่วขณะเพียงแค่หันหลัง เด็กชายเกาส์ก็ตอบขึ้นมาว่า 5,050 เมื่อถูกถามว่าได้คำตอบนั้นมาได้อย่างไร เด็กชายเกาส์เขียนอธิบายดังนี้

100+99+98+...+1 = 101+101+101+...+101 = 101×50 = 5050 ดังนั้นคำตอบคือ 5050

เป็นไงละครับ....ไม่ใ่ช่อัจริยะคิดไม่ได้นะเนี่ย
อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/คาร์ล_ฟรีดริช_เกาส์

เรามาทดลองดูว่าการบวกเลขตั้งแต่ 1-100 นั้นหากเขียนด้วยภาษา Python โดยใช้ While loop นั้นต้องเขียนอย่างไร
############################
i = 1
total = 0
while (i<=100):
total = total + i;
i = i + 1;
print total
############################

No comments:

Post a Comment