ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Friday, August 21, 2009

การแปลงระบบอ้างอิงทางตำแหน่งสำหรับข้อมูลภาพและข้อมูลกริด (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอนำเสนอการแปลงระบบอ้างอิงทางตำแหน่ง (ระบบพิกัด) สำหรับข้อมูลภาพและข้อมูลกริด (แรสเตอร์) ด้วย FWTools ดังนี้ครับ
ก่อนอื่นต้องทราบว่ารหัสของระบบอ้างอิงทางตำแหน่งหมายถึงอะไรก่อนนะครับ เช่น 32647 หรือ 4326 เป็นต้น โดยผมได้สรุปและสร้างเป็นตารางดังภาพตัวอย่างดังนี้ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้ครับจากภาพตัวอย่างเป็นการแปลงระบบอ้างอิงทางตำแหน่ง (Spatial reference System - SRS) จากระบบเดิม (จากตัวอย่างผมไม่ได้ระบุระบบอ้างอิงทางตำแหน่งของไฟล์ต้นฉบับเพราะทราบอยู่แล้วต้นฉบับนั้นมีระบบอ้างอิงทางตำแหน่งคือ 4326) ไปเป็นระบบใหม่คือ 32647 โดยใช้ option "-t_srs" โดยมีไฟล์ต้นฉบับคือ gdem4326.tif และไฟล์ผลลัพธ์คือ gdem32647.tif
ส่วน option ที่น่าสนใจสำหรับการแปลงระบบอ้างอิงทางตำแหน่งมีดังนี้ครับ
  • การกำหนดขนาดจุดภาพ [-tr Xsize Ysize] เช่น -tr 30 30 เป็นต้น โดยหน่วยของจุดภาพจะเป็นไปตามระบบอ้างอิงทางตำแหน่งครับ
  • วิธี Resampling เช่น -r bilinear หรือ -r cubic เป็นต้น
การระบุ option นั้นให้ทำการระบุก่อน(ข้างหน้า)ชื่อไฟล์เสมอ เช่น

>gdalwarp -t_srs epsg:32647 -tr 30 30 -r cubic gdem4326.tif gdem32647.tif

No comments:

Post a Comment