ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, October 13, 2009

การผสมสี (Color composition)

จากคราวที่แล้วได้แนะนำการสร้างแผนที่เฉดสี ครั้งนี้มีตัวช่วยสำหรับการกำหนดค่าของแม่สีต่างๆตามต้องการดังภาพครับ

File:AdditiveColor.svg
(อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/File:AdditiveColor.svg)

จากภาพข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ
สีแดง ค่าที่กำหนดคือ 255 0 0
สีเขียว ค่าที่กำหนดคือ 0 255 0
สีน้ำเงิน ค่าที่กำหนดคือ 0 0 255
สีเหลือง ค่าที่กำหนดคือ 255 255 0
สีฟ้า ค่าที่กำหนดคือ 0 255 255
สีม่วงแดง ค่าที่กำหนดคือ 255 0 255
สีขาว ค่าที่กำหนดคือ 255 255 255

หากต้องการสีมากกว่านี้อาจลดค่าของแม่สีหลักที่ผสมกัน เช่นต้องการสีเหลือง (แดง +เขียว) อ่อนให้ลดค่าของแม่สีแดงหรือเขียวลงจาก 255 เป็น 200 เป็นต้น

No comments:

Post a Comment