ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, October 22, 2009

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Advances in Photogrammetry : Airborne, Trerrestrial and Mobile Laser Scanning"

เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Advances in Photogrammetry : Airborne, Trerrestrial and Mobile Laser Scanning” โดย Professor Dr. George Vosselmann (Editor-in-Chief of the ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing) จากสถาบัน ITC, Netherland.
กำหนดการมีดังนี้ครับ
วันที่ 29 ตุลาคม 2552
9:00-11:00 Special Lecture at the Faculty of Engineering , ( 200 Academician and Professionals)
“Advances in Photogrammetry : Airborne, Trerrestrial and Mobile Laser Scanning”

No comments:

Post a Comment