ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, October 15, 2009

การทำ Histogram Equalization ด้วย gdalenhance (ของฟรีและดีก็มีในโลก)

วันนี้ขอเสนอเทคนิคการทำ Histogram Equalization ของข้อมูลาพด้วย GDAL (gdalenhance) ตัวอย่างการใช้งานเช่น การแปลงข้อมูลภาพแบบ 16bit ให้เป็น 8bit เป็นต้น โดยโครงสร้างคำสั่งการใช้งาน gdalenhance มีดังนี้ครับ

>>gdalenhance -ot [dataType] -equlize input_file out_file

ส่วนตัวอย่างการทำงานมีดังนี้

>> gdalenhance -ot Byte -equlaize dem16b.tif dem8b.tif

No comments:

Post a Comment