ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Tuesday, July 28, 2009

การรังวัดด้วยภาพเบื้องต้น (2) : พื้นฐานตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ในงานการรังวัดด้วยภาพได้อาศัยทฤษฏีทางคณิตศาสตร์มากมายเพื่อช่วยในกระบวนการทำงาน ตรีโกณมิติถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานการรังวัดด้วยภาพ (ทั้งแบบดั้งเดิมและการรังวัดด้วยภาพเชิงเลข - Digital Photogrammetry) การนำเสนอครั้งนี้ขอทบทวนเนื้อหาที่เคยได้เรียนมาแล้ว(สำหรับผมลืมไปเกือบหมดแล้ว แฮะๆๆ) ดังนี้นอกจากนี้ยังมีทฤษฏี ตรีโกณทรงกลม (Spherical Trigonometry) สำหรับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุม บนทรงกลม ซึ่งมีการประยุกต์ใช้งานสำหรับการคำนวณระยะและมุมบนทรงกลม (เช่น โลก) ตัวอย่างของความสัมพันธ์มีดังนี้ครับ

No comments:

Post a Comment