ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, July 2, 2009

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ THEOS Image Quality Assessment

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ) ได้จัดการประชุมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง THEOS Image Quality Assessment ระหว่างวันที่ 15 - 17 กค. 2552 ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานครับ (ติดต่อ สทอภ กันเองนะครับ แฮะๆๆ) เนื้อหาคร่าวๆของการฝึกอบรมมีดังนี้ครับ
- Overview of Thai-French Cooperation in Space Technology, Application and Training.
- Introduction to Satellite Image Processing and Mathematical Fundamental for Image Processing.
- Mathematical Fundamental for Radiometric/Geometric Correction.
- การบรรยายเรื่อง Preliminary of THEOS Sensor Modeling.
- Local and Global DEMs Availabilities and their Contribution to THEOS Orthorectification.
- Mathematical Fundamental for Radiometric/Geometric Calibration.

No comments:

Post a Comment