ค้นหาข้อมูลในบล็อก (Search in this blog)

Thursday, July 2, 2009

การแปลงค่าความสูงระหว่าง Ellipsoidal Height และ Orthometric Height

ท่านใดที่ต้องการแปลงค่าความสูง Ellipsoidal Height (h) ให้เป็น Orthometric Height (H) ด้วย EGM96 สามารถพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการได้ ที่นี่ ในทำนองเดียวกันสามารถแปลงความสูง Orthometric Height กลับมาเป็น Ellipsoidal Height ก็สามารถทำได้ตามสมการข้างล่างครับ

h = H + N

เมื่่อ N คือค่าความสูงต่างระหว่าง Geoid และ Ellipsoid หรือที่เรียกกันว่าค่า Geoid Undulation (N)

No comments:

Post a Comment